Thông tin về Viện Nghiên cứu hệ gen trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10/07/2015 | 10:55

Vừa qua, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng trang Giới thiệu Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và bài viết “Viện Nghiên cứu hệ gen với nhiệm vụ giải mã và phân tích hệ gen người và các sinh vật khác ở Việt Nam” của PGS. TS. Viện trưởng Nông Văn Hải. Có thể truy cập online miễn phí Trang thông tin và bài viết này trên Website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viêt Nam, số 4A/2015 (double click vào trang bìa tạp chí số 4A/2015 rồi click lần lượt vào các trang, có thể save và in bài):
http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/index.php

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết