Thông tin về Viện Nghiên cứu hệ gen trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10/07/2015 | 10:55

Vừa qua, Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Việt Nam của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng trang Giới thiệu Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và bài viết “Viện Nghiên cứu hệ gen với nhiệm vụ giải mã và phân tích hệ gen người và các sinh vật khác ở Việt Nam” của PGS. TS. Viện trưởng Nông Văn Hải. Có thể truy cập online miễn phí Trang thông tin và bài viết này trên Website của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viêt Nam, số 4A/2015 (double click vào trang bìa tạp chí số 4A/2015 rồi click lần lượt vào các trang, có thể save và in bài):
http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/index.php

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 11:23

Hình ảnh
Liên kết