ThS. Đỗ Mạnh Hưng đi làm nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc

28/08/2014 | 08:41

Ngày 24 tháng 8 năm 2014, Theo Quyết định của Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen, ThS. Đỗ Mạnh Hưng, nghiên cứu viên Phòng Phân tích hệ gen, đã lên đường đi làm NCS  tại Trường Đại học tổng hợp Chonnam, Hàn Quốc. Trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, ThS. Đỗ Mạnh Hưng được Giáo sư và Trường cấp học bổng để hoàn thành khóa học nghiên cứu sinh trong lĩnh vực công nghệ sinh học phân tử. 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết