ThS. Nguyễn Văn Phòng đi thực tập nghiên cứu tại Viện Max Planck về Nhân chủng học Tiến hóa, Leipzig, CHLB Đức

29/07/2014 | 12:12

   Ngày 8/7/2014, ThS. Nguyễn Văn Phòng, nghiên cứu viên Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã lên đường đi thực tập nghiên cứu tại CHLB Đức trong thời gian 6 tháng, tại Phòng thí nghiệm của GS. Mark Stoneking -Trưởng Nhóm nghiên cứu Lịch sử Quần thể người, Khoa Di truyền Tiến hóa, Viện Max Planck về Nhân chủng học Tiến hóa (MPI-EVA). Với sự tài trợ toàn bộ của GS.Mark Stoneking cho chuyến đi, ThS. Nguyễn Văn Phòng tham gia thực hiện các nghiên cứu về Lịch sử di truyền người Việt Nam theo Thỏa thuận Hợp tác khoa học đã ký kết giữa 2 Viện.
 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết