Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Ngân, thành viên mới của phòng Hệ gen học chức năng

06/06/2016 | 15:19

 

 Từ tháng 2/2016, phòng Hệ gen học chức năng có thêm một thành viên mới, TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân. TS. Ngân đã  tốt nghiệp tiến sỹ ngành Hóa dược tại ĐH Chung Nam,  Hàn Quốc. Sau đó, TS Ngân có thời gian thực tập sau tiến sỹ trong thời gian 2 năm tại Đại học Wonkwang, Hàn Quốc. Rất mong, TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân sẽ có nhiều đóng góp về lĩnh vực nghiên cứu mới này cho sự phát triển của Viện Nghiên cứu hệ gen.

Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết