TS. Nguyễn Thùy Dương đi công tác tại Nhật Bản

06/06/2016 | 15:20

 

Từ tháng 5.2016, TS. Nguyễn Thùy Dương, trưởng phòng Hệ gen học người sẽ bắt đầu chuyến công tác kéo dài 4 tháng tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Lĩnh vực nghiên cứu là các đặc điểm di truyền các dân tộc sinh sống tại Việt Nam dựa vào các phương pháp tin sinh kết hợp với sinh học phân tử


Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 11:23

Hình ảnh
Liên kết