TS. Nguyễn Thùy Dương đi công tác tại Nhật Bản

06/06/2016 | 15:20

 

Từ tháng 5.2016, TS. Nguyễn Thùy Dương, trưởng phòng Hệ gen học người sẽ bắt đầu chuyến công tác kéo dài 4 tháng tại Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Lĩnh vực nghiên cứu là các đặc điểm di truyền các dân tộc sinh sống tại Việt Nam dựa vào các phương pháp tin sinh kết hợp với sinh học phân tử


Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết