TS. Kim Thị Phương Oanh và TS. Võ Thị Bích Thủy thăm, làm việc tại Trường Đại học Ochanomizu và Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, Nhật Bản

08/12/2014 | 13:30

Từ ngày 30 tháng 10 đến 08 tháng 11 năm 2014, TS. Kim Thị Phương Oanh và TS. Võ Thị Bích Thủy, cán bộ Phòng Hệ gen học môi trường, Viện Nghiện cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Ochanomizu và Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, Nhật Bản trong khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm thực hiện đề tài “Phân tích hệ gen biểu hiện (exome + transcriptome) của cá tra nhằm phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống cá tra theo hướng tăng trưởng” thuộc Chương trình phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tại trường Đại học Ochanomizu, nhóm nghiên cứu đã làm việc với GS. Kei Yura, Giám đốc Trung tâm Thông tin Sinh học, Đại học Ochanomizu. Hai bên đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu hệ gen và xây dựng hợp tác trong lĩnh vực Tin sinh học.
Tại Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, nhóm nghiên cứu đã làm việc với GS. Noriyuki Satoh, Trưởng Phòng Nghiên cứu Hệ gen sinh vật biển. Hai bên đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm nghiên cứu hệ gen và xây dựng hợp tác trong lĩnh vực Giải mã genome và transcriptome bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới.

                   
GS. Kei Yura
Trường Đại học Ochanomizu
GS. Noriyuki Satoh
Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa
 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết