TS. Lam Son Nguyen và TS. Giulia Barcia, Quỹ Imagine, Viện Nghiên cứu các bệnh di truyền, Bệnh viện Nhi Necker, Paris, Pháp thăm Viện Nghiên cứu hệ gen

11/04/2014 | 15:33

Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác khoa học đã ký kết giữa Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), thuộc  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Imagine, Viện Nghiên cứu các bệnh di truyền, Bệnh viện Nhi Necker, Paris, Pháp,  TS. Lam Son NGUYEN và TS. Giulia BARCIA thăm Viện từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4, 2014.

TS. Lam Son NGUYEN và TS. Giulia BARCIA sẽ trình bày về:

  1. Vai trò của miRNA trong việc ức chế chức năng của tế bào thần kinh và bệnh tự kỷ  (Dr. Lam Son Nguyen )
  2.  Xác định và phân tích các gen gây bệnh não động kinh sớm (Dr. Giulia Barcia)
Thời gian Seminar: 9h00 sáng Thứ hai, 14 tháng 4 năm 2014
Địa điểm: Phòng họp Đa năng, nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết