TS. Nguyễn Đăng Tôn đi dự hội nghị về Dioxin tại Brazil

10/09/2015 | 11:50

Tiến sỹ Nguyễn Đăng Tôn đã đi dự hội nghị Dioxin quốc tế lần thứ 35 (35TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015))  được tổ chức từ 23 đến 28/8/2015 tại São Paulo – Brazil.

Thông báo Seminar khoa học về Barcoding và Workshop về các công cụ tin sinh hỗ trợ trong phân tích hệ gen

09/03/2018 17:10
 
Hình ảnh
Liên kết