TS. Nguyễn Đăng Tôn đi nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) tại RIKEN, Nhật Bản

29/08/2014 | 17:29

Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác khoa học đã ký kết giữa Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Trung tâm Nghiên cứu Y học liên hợp (IMS), thuộc Viện Nghiên cứu Lý Hóa (RIKEN), Nhật Bản, ngày 28 tháng 8 năm 2014, TS. Nguyễn Đăng Tôn đã lên đường đi nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoc) tại Nhật Bản.
Với sự tài trợ của RIKEN, TS. Nguyễn Đăng Tôn đến làm việc tại Phòng Phân tích trình tự hệ gen do TS. Hidewaki NAKAGAWA đứng đầu. Nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào việc giải mã và phân tích hệ gen người Việt Nam khỏe mạnh cũng như các biến đổi hệ gen trên các đối tượng nạn nhân có nồng độ dioxin trong máu cao.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết