TS. Nguyễn Huy Hoàng nhận học hàm Phó Giáo sư

03/03/2016 | 11:55


Tiến sỹ Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện Trưởng,Trưởng phòng Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 2015.Ảnh Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 
TS. Nguyễn Huy Hoàng có kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực nghiên cứu hệ gen nói riêng và sinh học phân tử, công nghệ sinh học nói chung. Với những đóng góp trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, TS. Nguyễn Huy Hoàng đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước phong học hàm Phó giáo sư năm 2015 theo quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22/10/2015 (Giấy chứng nhận 3330/PGS).
TS. Nguyễn Huy Hoàng đã được bổ nhiệm chức danh PGS tại cơ sở đào tạo là Học Viện khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quyết định số 499/QĐ-HVKHCN, ký ngày 30/12/2015.

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết