Viện Nghiên cứu hệ gen có thêm 1 Phó Viện trưởng

18/07/2014 | 10:04

   Ngày 20/6/2014 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 859/QĐ-VHL về việc điều chuyển PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh, Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sang công tác tại Viện Nghiên cứu hệ gen và bổ nhiệm PGS. TS. Nghiêm Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen, kể từ ngày 1/7/2014

Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết