Viện Nghiên cứu hệ gen là một trong những “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2014 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

27/12/2014 | 16:54

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và Triển khai kế hoạch công tác năm 2015. Trong báo Báo cáo Tổng kết năm 2014, Viện Nghiên cứu hệ gen đã được xếp thứ 16 trên tổng số 36 đơn vị trong Viện Hàn lâm về số công bố quốc tế, tăng 2 bậc so với năm 2013 và 3 bậc so với năm  2012 (xếp thứ 18 và 19 tương ứng).  Tính bình quân số công bố quốc tế trên số cán bộ khoa học, Viện Nghiên cứu hệ gen vẫn nằm trong Top 10 đơn vị của Viện Hàn lâm (xếp thứ 8, thấp hơn so với các năm trước: 2012 và 2013 đều xếp thứ 4). 
Về thành tích chung năm 2014, Viện Nghiên cứu hệ gen đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cùng với 20 đơn vị khác, trên tổng số 51 đơn vị trong toàn Viện Hàn lâm. Đồng thời, Viện trưởng Nông Văn Hải cũng được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện. Tập thể cán bộ viên chức trong toàn Viện rất phấn khởi, tự hào về thành tích đã đạt được trong năm thứ 2 xây dựng và phát triển. Toàn Viện sẽ tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong năm 2015 và các năm tiếp theo để góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Viện Hàn lâm cũng như sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước.


Thông báo tuyển lái xe

23/04/2018 17:06
 
Hình ảnh
Liên kết