Dự án tăng cường trang thiết bị

23/10/2014 | 15:10


Thiết bị

 
Tủ an toàn sinh học cấp II:
 • Model: AC2-4E1
 • Hãng sản xuất: ESCO-Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng vi sinh vật                                                                                                                                 
 

 


Tủ an toàn sinh học:
 • Model: AHC-4D1
 • Hãng sản xuất: Esco - Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng tế bào động vật và thực vật
 


Máy PCR
 • Model: Veriti
 • Hãng sản xuất: Applied Biosystems-Life Technologies (Mỹ)
 • Mục đích: Nhân các đoạn gen quan tâm

 


Máy ly tâm đa dụng:
 • Model: 5430R
 • Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức
 • Mục đích: Ly tâm thu tế bào, DNA và RNA


 


Cân phân tích 10-4g:
 • Model: PA214
 • Hãng sản xuất: Ohaus-USA
 • Mục đích: Cân định lượng mẫu 


Bể ổn nhiệt:
 • Model: SB-350
 • Hãng sản xuất: Eyela - Nhật Bản
 • Mục đích: Ủ các mẫu trong môi trường nước với điều kiện nhiệt độ ổn định 


Máy khuấy từ gia nhiệt:
 • Model: RH basic
 • Hãng sản xuất: IKA - Đức
 • Mục đích sử dụng: Hòa tan các chất trong dung dịch 


Máy định lượng DNA/RNA:
 • Model: Qubit®2.0
 • Hãng sản xuất: Invitrogen - Life Technology - Mỹ
 • Mục đích: Định lượng DNA và RNA sau khi tách chiết từ các mẫu


 


Thông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết