Dự án tăng cường trang thiết bị

23/10/2014 | 15:10


Thiết bị

 
Tủ an toàn sinh học cấp II:
 • Model: AC2-4E1
 • Hãng sản xuất: ESCO-Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng vi sinh vật                                                                                                                                 
 

 


Tủ an toàn sinh học:
 • Model: AHC-4D1
 • Hãng sản xuất: Esco - Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng tế bào động vật và thực vật
 


Máy PCR
 • Model: Veriti
 • Hãng sản xuất: Applied Biosystems-Life Technologies (Mỹ)
 • Mục đích: Nhân các đoạn gen quan tâm

 


Máy ly tâm đa dụng:
 • Model: 5430R
 • Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức
 • Mục đích: Ly tâm thu tế bào, DNA và RNA


 


Cân phân tích 10-4g:
 • Model: PA214
 • Hãng sản xuất: Ohaus-USA
 • Mục đích: Cân định lượng mẫu 


Bể ổn nhiệt:
 • Model: SB-350
 • Hãng sản xuất: Eyela - Nhật Bản
 • Mục đích: Ủ các mẫu trong môi trường nước với điều kiện nhiệt độ ổn định 


Máy khuấy từ gia nhiệt:
 • Model: RH basic
 • Hãng sản xuất: IKA - Đức
 • Mục đích sử dụng: Hòa tan các chất trong dung dịch 


Máy định lượng DNA/RNA:
 • Model: Qubit®2.0
 • Hãng sản xuất: Invitrogen - Life Technology - Mỹ
 • Mục đích: Định lượng DNA và RNA sau khi tách chiết từ các mẫu


 


Danh sách những người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức Viện Nghiên cứu hệ gen năm 2017

10/11/2017 15:19
 
Hình ảnh
Liên kết