Văn bản hướng dẫn

11/06/2015 | 11:02

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về HD định mức xây dựng phân bổ dự toán đối với nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN 
TT 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.pdf

Thông tư 211/2015/TTLTBKHCN-BNV- BTC về HD thực hiện xét tuyển dụng đặt cách viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
TT211/2015/TTLTBKHCN-BNV- BTC.pdf

Quyết định quy định về tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm, hóa chất, tư vấn dịch vụ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
49_1.PDF 

Công văn phê duyệt KHĐT các gói thầu dưới 500 triệu
SĐ 295.pdfThông báo Seminar khoa học về Human Microbiom- GS. Wolfgang Schumann, ĐH Bayreuth

17/04/2018 13:36
 
Hình ảnh
Liên kết