>
HỘI THẢO  “NGHIÊN CỨU HỆ GEN TẠI VIỆT NAM: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”>
HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU HỆ GEN TẠI VIỆT NAM: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI”
Ảnh Hội thảo>
Ảnh Hội thảo
Công bố quyết định thành lập các đơn vị trong Viện>
Công bố quyết định thành lập các đơn vị trong Viện
Chào mừng quý khách ghé thăm website của Viện Nghiên cứu Hệ Gen
thong-diep-cua-vien-truong-dau-tien
Ngày nay, nghiên cứu cấu trúc và chức năng tổng thể của toàn bộ các gen (hệ gen, bộ gen, genome) của một cơ thể sống, từ sinh vật đơn giản nhất đến phức tạp nhất (người), là một hướng chuyên sâu khoa học công nghệ, được quan tâm cao độ và có tầm quan trọng đặc biệt ở phạm vi toàn cầu. Đây là các nghiên cứu cơ bản, có tính đột phá, tạo cơ sở khoa học toàn diện cho đổi mới công nghệ và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.Khoa học hệ gen (Genome Science) hay Nghiên cứu hệ gen (Genome Research), còn gọi là Hệ gen học (Genomics), là hướng nghiên cứu phát triển rất nhanh, không những ở các nền kinh tế hàng đầu, mà còn ở các nước đang phát triển.
chuc-nang-nhiem-vu

Chức năng - Nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu hệ gen có chức năng: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen người và các sinh vật khác; đào tạo nhân lực có trình độ cao và hợp tác quốc tế về hệ gen học và các lĩnh vực khác có liên quan.

lich-su-hinh-thanh
Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 
Ngày 10/8/2012, PGS.TS. Nông Văn Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen. Từ tháng 9/2012, Viện Nghiên cứu hệ gen chính thức đi vào hoạt động. 
Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam GS. TS. Châu Văn Minh đã ký Quyết định chuyển đổi tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017 của Viện Nghiên cứu hệ gen

12/10/2017 15:16
 
Hình ảnh
Liên kết