Phòng Phân tích hệ gen

Phòng Phân tích hệ gen có chức năng, nhiệm vụ: quản lý và vận hành các cụm thiết bị lớn (các thiết bị giải trình tự thế hệ mới, hệ thống máy tính hiệu năng cao) của Viện; nghiên cứu giải mã và phân tích hệ gen; xây dựng, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu hệ gen người và các sinh vật đặc hữu của Việt Nam, tiến hành các nghiên cứu về tin sinh học.

CÁC THÀNH VIÊN

 


PGS.TS. Nguyễn Đăng Tôn
Trưởng phòng

Email: dtnguyen@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1994-1998: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 3/1999 – 8/ 2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2001- 2003: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa sinh học, chương trình kết hợp giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Trường Đại học Thái Nguyên
 • 9/2001-12/2001: Thực tập sinh tại Viện Sinh hóa Kỹ thuật, Đại học Stuttgart, CHLB Đức
 • 2006 – 2010: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh/ Sinh học phân tử, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/ 2012 – nay: Trưởng Phòng Phân tích hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

PGS.TS. Nguyễn Hải Hà
Phó Trưởng phòng

Email: nguyenhaiha@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 1996-2000: Cử nhân Công nghệ sinh học, Khoa Sinh học, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 7/ 2000 – 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2002- 2003: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành sinh học phân tử, Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Greifswald (CHLB Đức), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 3/2003 – 10/2006: Tiến sỹ, chuyên ngành Sinh học phân tử, Trường Đại học Greifswald, CHLB Đức
 • 10/2010 – 9/2012: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (postdoc), Trung tâm nghiên cứu Hệ gen Y học, RIKEN, Nhật Bản
 • 9/2012 – nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng phân tích Hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 


TS. Vũ Phương Nhung
Nghiên cứu viên
Email:nhungvp@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 9/2005 – 6/2009: Cử nhân ngành Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 3/2010 – 9/2010: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Ung thư và Tiểu đường Lee Gil Ya – Đại học Gachon – Hàn Quốc.
 • 9/2010 – 8/2012: Thạc sỹ, Viện Nghiên cứu Ung thư và Tiểu đường Lee Gil Ya-Đại học Gachon-Hàn Quốc.
 • 8/2012 – 2/2013: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu Ung thư và Tiểu đường Lee Gil Ya-Đại học Gachon-Hàn Quốc.
 • 5/2013 – nay: Nghiên cứu viên phòng Phân tích hệ gen – Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ThS. Trần Thị Bích Ngọc
Nghiên cứu viên

Email: ngocttb@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2009-1013: Sinh viên, Khoa Toán – Tin ứng dụng Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên -ĐHQGHN.
 • 2013-2015: ThS Hệ Thống Thông Tin, Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN.
 • 2014-2015: Nghiên cứu viên, Trung Tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 2016- đến nay: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Hệ Gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

ThS.NCS. Ma Thị Huyền Thương
Nghiên cứu viên
Email:thuongmth@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2009-2013: Kỹ sư Công nghệ sinh học, Viện Đại học mở Hà Nội
 • 2013-2015: Học viên cao học, chuyên ngành Y sinh học, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
 • 12/2015: Nghiên cứu viên, phòng Phân tích hệ gen, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 • CN. Dương Thu Trang
 • TS. Đỗ Mạnh Hưng
 • ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa
 • CN. Nguyễn Hoài Nam
 • CN. Phạm Nhật Khôi
 • NCS. Vũ Hải Chi