Phòng Hệ gen học người

Phòng Hệ gen học người (Human Genomics) có chức năng, nhiệm vụ giải mã hệ gen người khỏe mạnh làm “trình tự chuẩn” của người Việt nam; giải mã phân tích tính đa dạng di truyền hệ gen thuộc các tộc người Việt Nam; giải mã, phân tích hệ gen người bệnh và các sinh vật gây bệnh cho người để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

CÁC THÀNH VIÊN

PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương
Trưởng phòng
Email: tdnguyen@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 1997- 2001: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên
 • 2001- 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2003 – 2004: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành Sinh học phân tử, Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Greifswald (CHLB Đức), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2004 – 2008: Tiến sỹ, chuyên ngành Sinh học phân tử, Đại học Greifswald, CHLB Đức
 • 7/2012 – 12/ 2012: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), Trung tâm nghiên cứu bệnh cơ di truyền Wolfson, Bệnh viện Phẫu thuật chỉnh hình Robert Jones và Agnes Hunt, Vương Quốc Anh
 • 2016: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), Khoa Di truyền người, Trường Đại học Y Yokohama, Nhật Bản
 • 2017: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc),Khoa Di truyền tiến hoá, Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, Đức
 • 9/2012 – 2013: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 26/12/2013 – nay: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

GS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải
Email: vhnong@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1970-1976: Diplôm sinh học (Hoá sinh học), Đại học Tổng hợp Kisinhốp, Liên Xô
 • 1976- nay: Nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính (1999) và nghiên cứu viên cao cấp (2009) thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 1978-1980: Thực tập sinh, Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina, Kiép, Liên Xô
 • 1986-1989: Nghiên cứu sinh (TS. Sinh học phân tử), Viện Di truyền và Nghiên cứu cây trồng Trung ương Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức, Gatersleben, CHDC Đức
 • 1990-1992: Thực tập sau TS (Postdoc), Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
 • 1992-1994: Nghiên cứu viên, Trưởng nhóm nghiên cứu, Khoa Sinh học tế bào phân tử, Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng, Gatersleben, CHLB Đức
 • 1996-1998, 2000, 2001, 2002: Công tác viên khoa học, Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
 • 1996-2012: Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2008-2012: Giám đốc Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2006-2012: Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Từ tháng 8/2012- 12/2015: Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), kiêm Trưởng phòng Hệ gen học người (đến 31/12/2013)
 • Từ 2003 – nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Từ 2007-nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2009-2014: Uỷ viện Hội đồng Tư vấn, Hội Công nghệ Sinh học Châu Á; Uỷ viên Hội đồng An toàn sinh học Quốc gia (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) và cấp bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh học, Hội Công nghệ sinh học Việt Nam.
 

TS. Bùi Minh Đức
Nghiên cứu viên

Email: bmduc@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 09/1987–03/1992: Diplom Công Nghệ Sinh Học, trường Đại học kỹ thuật Koethen, CHLB Đức
 • 04/1992–03/1995: Nghiên cứu sinh (Tiến sỹ hoá sinh) Viện Di truyền và Nghiên cứu cây trồng Trung ương Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức, Gatersleben, CHDC Đức
 • 04/1995–12/1998: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc) tại trường Đại học tổng hợp Viên, CH Áo
 • 01/1999–06/2006: Nghiên cứu viên tại công ty InterCell, Viên, CH Áo
 • 10/2006–05/2013: Nghiên cứu viên tại công ty Icon Genetics / Bayer, CHLB Đức
 • 01/2014–02/2015: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc) tại trường Đại học tổng hợp Viên, CH Áo
 • 04/2015–12/2016: Nghiên cứu viên tại công ty The Antibody Lab, Viên, CH Áo
 • 05/2018 – Nay: Nghiên cứu viên, phòng Hệ gen học người, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

ThS.NCS. Đỗ Hải Quỳnh
Nghiên cứu viên
Email: dohaiquynh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008-2012: Cử nhân khoa Sinh học trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2012-2013: Nghiên cứu viên tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2014-2016: Thạc sĩ khoa Sinh học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2017-nay: Nghiên cứu viên tại phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 

ThS.NCS. Đinh Hương Thảo
Nghiên cứu viên

Email: thdinh95@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2013-2017: Cử nhân khoa học, khoa Hoá Sinh, Đại học Utica, New York, Hoa Kỳ
 • 2018-2020: Thạc sĩ khoa học, khoa Công nghệ sinh học, Đại học Johns Hopkins, Maryland, Hoa Kỳ
 • 01/2021 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

CN. Nguyễn Phương Anh
Nghiên cứu viên

Email: npanh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2015-2019: Cử nhân Xét nghiệm y học, Trường đại học Y Hà Nội
 • 2/2019-5/2019: Học viên Khoa Sinh học phân tử, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • 8/2020 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

CN. Trần Hữu Định
Nghiên cứu viên

Email: tranhuudinh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2021, Cử nhân Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • 08/2021 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

CN. Lã Đức Duy
Nghiên cứu viên

Email: duyld@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2021, Cử nhân Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 01/2022 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 • TS. Dương Thị Thu Hà
 • CN. Đinh Thanh Thảo
 • CN. Nguyễn Doãn Tình
 • ThS. Nguyễn Thị Tươi
 • ThS. Nguyễn Thanh Ngà
 • ThS. Bạch Thị Hoài Phương
 • CN. Vũ Văn Khoa
 • NCS. Nguyễn Văn Phòng
 • TS. Nguyễn Thị Xuân
 • ThS. Phí Thị Thu Trang