Phòng Hệ gen học chức năng

Phòng Hệ gen học chức năng (Functional Genomics) có chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu chức năng hệ gen, nhóm gen và các gen riêng biệt (quá trình phiên mã, dịch mã và tương tác giữa các phân tử và trao đổi chất) ở tế bào người và các sinh vật khác; triển khai kỹ thuật proteomics và các kỹ thuật khác để tìm kiếm và phát triển các chỉ thị phân từ trong chẩn đoán và điều trị.

CÁC THÀNH VIÊN

GS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Trưởng phòng

Email nhhoang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1996: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
 • 2000: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa sinh – Sinh học phân tử, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2008: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh – Sinh học phân tử, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 1/1997 – 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 3/ 1999 – 9/ 1999: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Malaysia, Malaysia
 • 3/ 2002 – 10/ 2002: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu sinh hóa, Trường ĐH Tổng hợp Lisbon, Bồ Đào Nha
 • 2003 – 2008: Nghiên cứu sinh (TS chuyên ngành Hóa sinh – SHPT), Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 2008 – 2009: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 7/ 2011 – 12/ 2011: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 10/2016-12/2016: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 2010 – 8/2012, Nghiên cứu viên, Phụ trách phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 9/ 2012 – Nay: Trưởng phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 12/ 2012 – 12/2015: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 1/2016 – Nay: Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2010 – Nay: Tham gia giảng dạy, hướng dẫn CN, Ths, NCS tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Đại học Mở, Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Thái Nguyên,…

TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Liên
Phó Trưởng phòng

Email ntklien@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1995: Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Di truyền học
 • 1998: Tốt nghiệp thạc sỹ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Vi sinh vật học
 • 2004: Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 5/2011-5/2012: Thực tập sau tiến sỹ tại Trung tâm kiểm dịch và nghiên cứu thú y quốc gia Hàn quốc
 • 6/1997 – 8/2012: Công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012 – Nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nghiên cứu viên

Email: nguyenthithanhngan@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2004: Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2007: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hoá sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2014: Tốt nghiệp Tiến sỹ Hoá Dược, Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • 2014-2016: Thực tập sau tiến sỹ, Trường Đại học Wonkwang, Hàn Quốc
 • 04/2016 – Nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng- Viện Nghiên cứu hệ gen

TS. Nguyễn Ngọc Lan
Nghiên cứu viên

Email lannguyen@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008: Tốt Nghiệp Đại học Nông Nghiệp I Hà Nội.
 • 2008-2010: Công tác tại Trung tâm Sinh học Thực Nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ.
 • 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 2016: Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 6/2016-Nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ Gen.
 

ThS. NCS. Nguyễn Văn Tụng
Nghiên cứu viên

Email: tungnv@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008 – 2013: Cử nhân Vật lý kỹ thuật, Đại học Công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2011 – 2014: Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2015 – 2017: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ nano sinh học, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 02/2015 – 09/2016: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ vật liệu sinh học, Viện Công nghệ sinh học
 • 10/2016 – Nay: Nghiên cứu viên phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ThS. Trần Thị Hương Giang
Nghiên cứu viên

Email: tthgiang@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008 – 2012: Cử nhân Khoa Sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
 • 2013 – 2015: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2013 – 02/2020: Nghiên cứu viên tại phòng Công nghệ Tế bào Thực vật – Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 03/2020: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
ThS. Nguyễn Thanh Hiền
Nghiên cứu viên

Email: hiennt@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2013 – 2017: Cử nhân Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2017 – 2020: Thạc sỹ, chuyên ngành Vi sinh vật học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2019 – Nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 • TS. Lê Tất Thành
 • TS. Nguyễn Thu Hiền
 • TS. Lê Bắc Việt
 • CN. Dương Ánh Linh
 • ThS. NCS. Đỗ Thị Thanh Trung
 • ThS. Văn Thư Vũ
 • KS. Đoàn Minh Đạt
 • TS. Phan Thị Kiều Trang
 • ThS. Nguyễn Hồng Nhung
 • ThS. Dương Chí Thành
 • CN. Hồ Thị Kim Anh
 • TS.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
 • ThS. Trần Phương Thảo
 • CN. Nguyễn Thị Ngọc Phượng