Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu hệ gen và Bệnh viện E

Sáng 15/4/2022, Viện Nghiên cứu hệ gen (IGR) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Bệnh viện E thuộc Bộ Y tế đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về việc hợp tác triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu và đào đạo khoa học, y học giữa 2 đơn vị.

Xem tiếp