Tuổi trẻ Viện Nghiên cứu hệ Gen: bảo vệ đa dạng sinh học và chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi

Ngày 11-14/4, Chi đoàn Viện Nghiên cứu hệ Gen, Công đoàn Viện Nghiên cứu hệ Gen phối hợp với nhóm nghiên cứu của TS. Ninh Thị Hòa tham gia hoạt động tuyên truyền bảo tồn đa dạng các loài ếch cây và giao lưu với các em học sinh tại Trường THCS Tùng Vài, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Xem tiếp