Thông báo tuyển dụng viên chức

Viện Nghiên cứu hệ gen thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 01 chỉ tiêu
Vị trí việc làm: Kế toán viên
Chức danh nghề nghiệp: Kế toán viên
II. ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện tuyển dụng:
– Điều kiện, tiêu chuẩn chung theo quy định hiện hành.
– Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Tài chính – ngân hàng. Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ít nhất 1 năm.
– Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
– Sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo Quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023.
3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển
Nội dung và hình thức xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và khoản 6, Điều 1 Chính phủ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023, gồm 2 vòng:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2021 và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển về Viện Nghiên cứu hệ gen theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
– Thời gian nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính: trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 26/4/2024 đến ngày 27/5/2024.
– Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính.
– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng (cả 2 hình thức): Phòng Quản lý tổng hợp – Viện Nghiên cứu hệ gen, nhà A28, số 18, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.37918010
Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ. Hồ sơ gồm:
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp bản dịch công chứng và giấy chứng nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDDT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhân văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trong trường hợp không có giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.
– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp
IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu hệ gen (website: http://www.igr.ac.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Viện Nghiên cứu hệ gen nhà A28, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Trong quá trình thực hiện các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu hệ gen và niêm yết công khai tại địa chỉ nêu trên./.

Xem chi tiết tuyển dụng tại đây.