Dự án Tăng cường trang thiết bị về nghiên cứu Genotyping

Thông tin tóm tắt về dự án
1. Tên dự án: “Tăng cường trang thiết bị về nghiên cứu Genotyping”
2. Cơ quan chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu hệ gen
3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN
4. Chủ nhiệm dự án: PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng
5. Mục tiêu của dự án: Xây dựng được phòng thí nghiệm trọng điểm Genotyping quy mô công suất lớn, mang đến giải pháp tổng thể, phục vụ cho công tác nghiên cứu trong nông nghiệp: tạo chọn giống và sàng lọc, đến kiểm định chất lượng sản phẩm cuối cùng cho lĩnh vực cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản cũng như các nghiên cứu sàng lọc một số bệnh ở người.
6. Tóm tắt nội dung đầu tư:
Các trang thiết bị được đầu tư là các trang thiết bị trọng điểm thiết yếu của phòng thí nghiệm khoa học cơ bản của các Viện trên thế giới. Để thực hiện được nhiệm vụ phân tích trên, cần có giải pháp tổng thể gồm hệ thống thiết bị công suất lớn cùng với phương pháp, công nghệ, hóa chất chuyên dụng. Dự án được thực hiện trong 2 năm với các nội dung thiết yếu được dự kiến như sau:
Nội dung 1: Chuẩn bị mặt bằng và bố trí phòng thí nghiệm
– Chuẩn bị mặt bằng: Mặt bằng cho phòng thí nghiệm được bố trí tại khu nhà A17, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
– Bố trí các thiết bị điện nước cho phù hợp với yêu cầu của trang thiết bị.
Nội dung 2: Trang bị các trang thiết bị khoa học theo dự án
– Thực hiện mua sắm các trang thiết bị khoa học trong dự án theo đúng quy định.
– Thực hiện việc lắp đặt các thiết bị và máy móc theo sơ đồ mô hình vận hành.
Nội dung 3: Đào tạo cán bộ sử dụng và vận hành thử nghiệm hệ thống
– Việc đào tạo cán bộ để vận hành thử nghiệm gắn liền với sử dụng hệ thống trang thiết bị của dự án nhằm đánh giá ứng dụng của trang thiết bị được đầu tư.
I. Hệ thống thiết bị phân tích Genotyping công suất lớn
Model: SNPline

 

 

 • Thiết bị phân phối chất phản ứng
 • Model: Meridian2
 • Hãng sản xuất: LGC Genomics
 • Mục đích: phân phối dung dịch phản ứng vào plate trước khi đưa vào thiết bị dán plate

 

 

 

 • Thiết bị dán plate
 • Model: Kube
 • Hãng sản xuất: LGC Genomics
 • Mục đích: dán plate chứa DNA cho mục đích lưu trữ mẫu hoặc đưa vào máy phân tích PCR

 

 

 • Thiết bị PCR công suất lớn
 • Model: Hydrocycler2
 • Hãng sản xuất: LGC Genomics
 • Mục đích: Thực hiện phản ứng PCR với công suất lớn.

 

 • Thiết bị đọc dữ liệu phản ứng
 • Model: FLUOstar Omega
 • Hãng sản xuất: BMG LABTECH GmbH
 • Mục đích: Đọc dữ liệu phản ứng sau khi được phân tích từ thiết bị PCR

 

 

 • Phần mềm xử lý dữ liệu Genotyping
 • Model: KlusterCaller
 • Hãng sản xuất: LGC Genomics
 • Mục đích: Xử lý dữ liệu Genotyping được trích xuất từ thiết bị đọc dữ liệu phản ứng và báo cáo kết quả.

 

II. Thiết bị phụ trợ

 

 • Máy nén khí không dầu 25L
 • Model: 2000-25M
 • Hãng sản xuất: Jun-Air
 • Mục đích: Phụ trợ cho hệ thống chính với các máy: Thiết bị phân phối chất phản ứng và Thiết bị dán plate

 

 

 

 • Lò cô đặc DNA ≥ 75L
 • Model: Kube
 • Hãng sản xuất: Esco – Singapore
 • Mục đích: Phụ trợ cho cả hệ thống với chức năng làm khô plate chứa DNA trước và sau khi sử dụng máy dán plate

 

 • Máy quang phổ định lượng axit nucleic/protein
 • Model: NanoDrop Lite
 • Hãng sản xuất: NanoDrop/Thermo Fisher Scientific – Mỹ
 • Mục đích: Định lượng axit nucleic/protein ngay sau bước tách chiết DNA và trước khi đưa vào phân tích trong hệ thống chính.

 

 

 • Máy lắc đĩa
 • Model: MTS 2/4 digital
 • Hãng sản xuất: IKA-Đức
 • Mục đích: Phụ trợ hệ thống chính ngay bước đầu tiên tiến hành phân tích ở khâu chuẩn bị mẫu DNA trước khi đưa vào phân tích

 

 

 • Máy ly tâm spin down
 • Mã code: 6770
 • Hãng sản xuất: Corning/Mỹ
 • Mục đích: Dùng để ly tâm mẫu ở bước chuẩn bị mẫu DNA trước khi đưa vào phân tích trong hệ thống phân tích chính.

 

 

 • Máy ly tâm dạng đĩa
 • Model: Z32HK
 • Hãng sản xuất: Hermle
 • Mục đích: Dùng để ly tâm mẫu ở bước chuẩn bị mẫu DNA trước khi đưa vào phân tích trong hệ thống phân tích chính.

 

 

 • Cân phân tích
 • Model: PX224
 • Hãng sản xuất: Ohaus – Mỹ
 • Mục đích: Dùng để định lượng hóa chất, trong đó có chuẩn bị mẫu DNA trước khi đưa vào phân tích trong hệ thống phân tích chính và cả các hóa chất cho quá trình chạy máy.

 

 

 • Máy ly tâm lạnh 48 vị trí ống 15 ml
 • Model: Z446K
 • Hãng sản xuất: Hermle- Đức
 • Mục đích: Dùng để ly tâm mẫu ở bước chuẩn bị mẫu DNA trước khi đưa vào phân tích trong hệ thống phân tích chính.

 

 

 • Máy quang phổ UV-Vis
 • Model: UV-2600i
 • Hãng sản xuất: Shimadzu – Nhật Bản
 • Mục đích: Phân tích axit nucleic và protein

 

 

 • Máy nhân gen thường
 • Model: T100
 • Hãng sản xuất: Bio-Rad
 • Mục đích: Thực hiện phản ứng PCR thông thường cỡ mẫu nhỏ