Phòng Hệ gen học chức năng (Functional Genomics) có chức năng, nhiệm vụ: nghiên cứu chức năng hệ gen, nhóm gen và các gen riêng biệt (quá trình phiên mã, dịch mã và tương tác giữa các phân tử và trao đổi chất) ở tế bào người và các sinh vật khác; triển khai kỹ thuật proteomics và các kỹ thuật khác để tìm kiếm và phát triển các chỉ thị phân từ trong chẩn đoán và điều trị.

 

PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Huy Hoàng
Trưởng phòng

Email nhhoang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1996: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội
 • 2000: Thạc sỹ, chuyên ngành Hóa sinh – Sinh học phân tử, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc Gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2008: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh – Sinh học phân tử, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 2015: Được phong chức danh Phó Giáo sư
 • 1/1997 – 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 3/ 1999 – 9/ 1999: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Malaysia, Malaysia
 • 3/ 2002 – 10/ 2002: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu sinh hóa, Trường ĐH Tổng hợp Lisbon, Bồ Đào Nha
 • 2003 – 2008: Nghiên cứu sinh (TS chuyên ngành Hóa sinh – SHPT), Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 2008 – 2009: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 7/ 2011 – 12/ 2011: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 10/2016-12/2016: Nghiên cứu sau tiến sỹ, Trường ĐH Tổng hợp Saarland, CHLB Đức
 • 2010 – 8/2012, Nghiên cứu viên, Phụ trách phòng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 9/ 2012 – nay: Nghiên cứu viên, Nghiên cứu viên chính, Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 12/ 2012 – 12/2015: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 1/2016 – nay: Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2010 – nay: Tham gia giảng dạy, hướng dẫn CN, Ths, NCS tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Đại học Mở, Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Thái Nguyên,…
 

TS.NCVC. Nguyễn Thị Kim Liên
Phó Trưởng phòng

Email ntklien@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1995: Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội, chuyên ngành Di truyền học
 • 1998: Tốt nghiệp thạc sỹ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Vi sinh vật học
 • 2004: Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 5/2011-5/2012: Thực tập sau tiến sỹ tại Trung tâm kiểm dịch và nghiên cứu thú y quốc gia Hàn quốc
 • 6/1997 – 8/2012: Công tác tại Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012 – nay: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nghiên cứu viên

Email: nguyenthithanhngan@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2004: Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2007: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hoá sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2014: Tốt nghiệp Tiến sỹ Hoá Dược, Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • 2014-2016: Thực tập sau tiến sỹ, Trường Đại học Wonkwang, Hàn Quốc
 • 04/2016-nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng- Viện Nghiên cứu hệ gen
 

TS. Nguyễn Thu Hiền
Nghiên cứu viên

Email: nthien@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2005-2009: Học Đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2013: Thạc sỹ, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
 • 2019: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh học, Viện Công nghệ sinh học
 • 7/2009-8/2012: Công tác tại Viện Công nghệ sinh học – Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam
 • 9/2012 – nay: Công tác tại Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Nghiên cứu hệ gen
 


NCS. Lê Bắc Việt
Nghiên cứu viên

Email: lbviet@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 6/2011: tốt nghiệp Khoa Công nghệ Sinh học, Viện ĐH Mở Hà Nội
 • 7/2011-8/2012: công tác tại Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012-nay: Công tác tại Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 

TS. Nguyễn Ngọc Lan
Nghiên cứu viên

Email lannguyen@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008: Tốt Nghiệp Đại học Nông Nghiệp I HàNội.
 • 2008-2010: Công tác tại Trung tâm Sinh học Thực Nghiệm, Viện Ứng dụng Công nghệ.
 • 2012: Tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 2016: Tốt nghiệp Tiến sĩ, chuyên ngành Vi sinh, Khoa Nguyên liệu và Bào chế Đông dược, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc.
 • 6/2016-nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ Gen.
ThS. Nguyễn Văn Tụng
Nghiên cứu viên

Email: tungnv@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008 – 2013: Cử nhân Vật lý kỹ thuật, Đại học Công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2011 – 2014: Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2015 – 2017: Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ nano sinh học, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 02/2015 – 09/2016: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ vật liệu sinh học, Viện Công nghệ sinh học
 • 10/2016-nay: Nghiên cứu viên phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen
 

ThS. Trần Thị Hương Giang
Nghiên cứu viên

Email: tthgiang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008 – 2012: Cử nhân Khoa Sinh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên
 • 2013 – 2015: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2013 – 02/2020: Nghiên cứu viên tại phòng Công nghệ Tế bào Thực vật – Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 03/2020: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

ThS. Nguyễn Hồng Nhung
Nghiên cứu viên

Email: nhnhung@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2011 – 2015: Cử nhân Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2017 – 2018: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2015 – 08/2017: Nghiên cứu viên tại Trại thực nghiệm sinh học – Viện Công nghệ sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2017- 2/2020: Nghiên cứu viên tại phòng Công nghệ Tế bào Thực vật – Viện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 03/2020: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng – Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

ThS. Nguyễn Thanh Hiền
Nghiên cứu viên

Email: hiennt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2013 – 2017: Cử nhân Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2017 – 2020: Thạc sỹ, chuyên ngành Vi sinh vật học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2019 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

TS. Phan Thị Kiều Trang
Nghiên cứu viên

Email: ptktrang@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010 – 2014: Cử nhân Sinh học, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2017: Thạc sỹ, chuyên ngành Sinh học tế bào, trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
 • 2020: Tiến sỹ, chuyên ngành Kỹ thuật Y Sinh, trường Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.
 • 8/2020 – nay: Nghiên cứu viên, phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 


CN. Dương Ánh Linh
Nghiên cứu viên

Email: dalinh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2014-2019: Cử nhân Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
 • 2020- nay: Nghiên cứu viên, phòng Hệ Gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen

 

Các thành viên cũ


ThS. Dương Chí Thành
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2011-2014 Cử nhân Công nghệ sinh học – Dược học (Chương trình quốc tế), Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Việt nam.
 • 2015-2017 Thạc sĩ Công nghệ sinh học (Chương trình quốc tế), Đại học Mahidol, Thái Lan.
 • 1/2018-11/2019: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen.
 

CN. Hồ Thị Kim Anh
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 1983 – 1993: Công tác ở Viện Sinh vật học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 1993: Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội, ngành Vi vinh vật học
 • 1993 – 1997: Công tác tại Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 1997 – 8/2012: Công tác tại Phòng Vi sinh vật, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2012 – 2015: Công tác tại Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • Từ 2015: Nghỉ hưu
 

TS.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2000: Tốt nghiệp ĐH Khoa học tự nhiên, chuyên ngành Hóa sinh học.
 • 2003-2010: Nghiên cứu viên, Bộ môn Sinh lý thực vật và Hóa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2007-2009: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Hóa sinh học.
 • 2010-2014: Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Trường Đại học Quốc gia Cheng Kung, Taiwan, chuyên ngành Sinh học phân tử thực vật.
 • 2014- 4/2015: Công tác tại Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

ThS. Trần Phương Thảo
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2006: Tốt nghiệp Đại học. Trường Đại học mở Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ sinh học.
 • 2009: Thạc sỹ. Trường Đại học Yuanze, Chungli, Đài Loan, chuyên ngành Hóa sinh.
 • 2011 – 8/2012: Phòng Vi sinh vật đất, Viện Công nghệ sinh học.
 • 9/2012 – 6/2017: Phòng Hệ gen học chức năng, Viện Nghiên cứu hệ gen.