Phòng Hệ gen học người (Human Genomics) có chức năng, nhiệm vụ giải mã hệ gen người khỏe mạnh làm “trình tự chuẩn” của người Việt nam; giải mã phân tích tính đa dạng di truyền hệ gen thuộc các tộc người Việt Nam; giải mã, phân tích hệ gen người bệnh và các sinh vật gây bệnh cho người để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

CÁC THÀNH VIÊN

PGS.TS.NCVC. Nguyễn Thùy Dương
Trưởng phòng
Email: tdnguyen@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 1997- 2001: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên
 • 2001- 8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2003 – 2004: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành Sinh học phân tử, Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Greifswald (CHLB Đức), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2004 – 2008: Tiến sỹ, chuyên ngành Sinh học phân tử, Đại học Greifswald, CHLB Đức
 • 7/2012 – 12/ 2012: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), Trung tâm nghiên cứu bệnh cơ di truyền Wolfson, Bệnh viện Phẫu thuật chỉnh hình Robert Jones và Agnes Hunt, Vương Quốc Anh
 • 2016: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), Khoa Di truyền người, Trường Đại học Y Yokohama, Nhật Bản
 • 2017: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc),Khoa Di truyền tiến hoá, Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, Đức
 • 9/2012 – 2013: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 26/12/2013 – nay: Nghiên cứu viên, Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

 

GS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải
Email: vhnong@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

  • 1970-1976: Diplôm sinh học (Hoá sinh học), Đại học Tổng hợp Kisinhốp, Liên Xô
  • 1976- nay: Nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính (1999) và nghiên cứu viên cao cấp (2009) thuộc Viện Khoa học Việt Nam, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 1978-1980: Thực tập sinh, Viện Hàn lâm Khoa học Ukraina, Kiép, Liên Xô
  • 1986-1989: Nghiên cứu sinh (TS. Sinh học phân tử), Viện Di truyền và Nghiên cứu cây trồng Trung ương Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức, Gatersleben, CHDC Đức
  • 1990-1992: Thực tập sau TS (Postdoc), Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
  • 1992-1994: Nghiên cứu viên, Trưởng nhóm nghiên cứu, Khoa Sinh học tế bào phân tử, Viện Di truyền thực vật và Nghiên cứu cây trồng, Gatersleben, CHLB Đức
  • 1996-1998, 2000, 2001, 2002: Công tác viên khoa học, Phòng thí nghiệm Công nghệ gen, Viện Nghiên cứu lương thực Quốc gia, Tsukuba, Nhật Bản
  • 1996-2012: Trưởng phòng Công nghệ ADN Ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2003-2008: Phụ trách Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2008-2012: Giám đốc Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 2003 – nay: Phó Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ sinh học
  • 2004: Được phong chức danh PGS
  • 2006-2012: Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Từ tháng 8/2012- 12/2015: Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), kiêm Trưởng phòng Hệ gen học người (đến 31/12/2013)
  • Từ 2003 – nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Từ 2007-nay: Uỷ viên HĐKH Ngành Sinh học Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2011- 2015: Uỷ viên Ban chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước 33/11-15
  • 2009-2014: Uỷ viện Hội đồng Tư vấn, Hội Công nghệ Sinh học Châu Á; Uỷ viên Hội đồng An toàn sinh học Quốc gia (Bộ Tài Nguyên và Môi trường) và cấp bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Uỷ viên BCH Trung ương Hội Sinh học, Hội Công nghệ sinh học Việt Nam
  • Nhiều năm là giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia HN, Đại học Bách khoa HN, Đại học Thái Nguyên, Đại học Nông nghiệp HN, Viện Khoa học Lâm nghiệp VN, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật; hướng dẫn nhiều NCS, HVCH, SV làm luận án, luận văn và khoá luận tốt nghiệp
  • Công trình công bố: Đồng tác giả 1 Patent Đức, trên 20 bài báo tạp chí quốc tế ISI và trên 100 công trình trong nước
 

TS. Bùi Minh Đức
Nghiên cứu viên

Email: bmduc@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 09/1987–03/1992: Diplom Công Nghệ Sinh Học, trường Đại học kỹ thuật Koethen, CHLB Đức
 • 04/1992–03/1995: Nghiên cứu sinh (Tiến sỹ hoá sinh) Viện Di truyền và Nghiên cứu cây trồng Trung ương Viện Hàn lâm Khoa học CHDC Đức, Gatersleben, CHDC Đức
 • 04/1995–12/1998: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc) tại trường Đại học tổng hợp Viên, CH Áo
 • 01/1999–06/2006: Nghiên cứu viên tại công ty InterCell, Viên, CH Áo
 • 10/2006–05/2013: Nghiên cứu viên tại công ty Icon Genetics / Bayer, CHLB Đức
 • 01/2014–02/2015: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc) tại trường Đại học tổng hợp Viên, CH Áo
 • 04/2015–12/2016: Nghiên cứu viên tại công ty The Antibody Lab, Viên, CH Áo
 • 05/2018 – Nay: Nghiên cứu viên, phòng Hệ gen học người, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
 


ThS.NCS. Dương Thị Thu Hà
Nghiên cứu viên

Email: hadtt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2006-2010: Sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Công nghệ sinh học, hệ kỹ sư.
 • 2011-2013: Học viên cao học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên.
 • 2010-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, VAST.
 • 9/2012 – Đến nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, VAST.

 

 

 

ThS.NCS. Đỗ Hải Quỳnh
Nghiên cứu viên
Email: dohaiquynh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2008-2012: Cử nhân khoa Sinh học trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2012-2013: Nghiên cứu viên tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2014-2016: Thạc sĩ khoa Sinh học Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2017-nay: Nghiên cứu viên tại phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 

 

ThS.NCS. Đinh Hương Thảo
Nghiên cứu viên

Email: thdinh95@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2013-2017: Cử nhân khoa học, khoa Hoá Sinh, Đại học Utica, New York, Hoa Kỳ
 • 2018-2020: Thạc sĩ khoa học, khoa Công nghệ sinh học, Đại học Johns Hopkins, Maryland, Hoa Kỳ
 • 01/2021 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

CN. Nguyễn Phương Anh
Nghiên cứu viên

Email: npanh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2015-2019: Cử nhân Xét nghiệm y học, Trường đại học Y Hà Nội
 • 2/2019-5/2019: Học viên Khoa Sinh học phân tử, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
 • 8/2020 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

 CN. Trần Hữu Định
Nghiên cứu viên

Email: tranhuudinh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2021, Cử nhân Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • 08/2021 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

 CN. Lã Đức Duy
Nghiên cứu viên

Email: duyld@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2016 – 2021, Cử nhân Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 01/2022 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

CN. Đinh Thanh Thảo
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2015-2019: Cử nhân Xét nghiệm y học, Trường đại học Y Hà Nội
 • 7/2019-8/2019: Nghiên cứu sinh, Chương trình TEEP 2019, Trường Đại học Y Đài Bắc.
 • 3/2020 – nay: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

CN. Nguyễn Doãn Tình
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010 – 2011: Sinh viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2011 – 2016: Cử nhân Khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Astrakhan, liên bang Nga .
 • 10/2016 – 2019: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

ThS. Nguyễn Thị Tươi
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2012-2016: Cử nhân khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
 • 2016-2018: Thạc sỹ khoa Công nghệ Nano, trường Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN
 • 7/2019: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


ThS. Nguyễn Thanh Ngà
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010-2013: Cử nhân khoa Công nghệ sinh học – Dược học, trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
 • 2013-2015: Thạc sỹ khoa Công nghệ sinh học – Dược học, trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
 • 11/2016: Nghiên cứu viên,Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 


ThS. Bạch Thị Hoài Phương
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2011 – 2015: Cử nhân Khoa Sinh học, Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2015 – 2016: Thạc sĩ, chuyên ngành Sinh lý, Di truyền ngoại gen và Sinh học phát triển, Đại học Grenoble, Pháp
 • 10/2016: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 


CN. Vũ Văn Khoa
Nghiên cứu viên

 

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2010-2013 Cử nhân, khoa Công nghệ sinh học – Dược học, trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH)
 • 08/2014-10/2016: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

NCS. Nguyễn Văn Phòng
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2004 – 2008: Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học, chuyên ngành Hóa sinh học.
 • 01/12/2009 – 31/08/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST).
 • 2010 – 2012: Học viên cao học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm.
 • 1/9/2012 – 10/2016: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 

TS. Nguyễn Thị Xuân
Phó Trưởng phòng
Email: xuannt@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • Từ 1994 đến 1998: Cử nhân sinh học, Trường Đại học Sư Phạm Hà nội
 • Từ 1998 đến 2002: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng anh), Trường Đại học Sư Phạm Ngoại Ngữ, Hà nội
 • Từ 2003 đến 2006: Chứng chỉ Diploma Equivalent, chuyên ngành bệnh phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • Từ 9/2006 -11/2009: Tiến sỹ, chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 11/2009 – 03/ 2010: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch phân tử, Đại học Tuebingen, CHLB Đức
 • 04/2010 – 02/ 2013: Nghiên cứu viên sau tiến sỹ (Postdoc), chuyên ngành Miễn dịch bệnh phân tử, Đại học Y Magdeburg, CHLB Đức
 • 4/2013- nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 09/2014 – 06/2017: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 


ThS. Phí Thị Thu Trang
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2007 – 2011: kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • 11/2011- 9/2012 nghiên cứu viên, Phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012-2014: Học viên cao học, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) phối hợp đào tạo với Đại học Thái Nguyên.
 • 09/2012 – 06/2017: nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học người, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)