Phòng Hệ gen học vi sinh có chức năng, nhiệm vụ:  Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen học vi sinh vật, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan. Nghiên cứu giải mã gen và hệ gen của các vi sinh vật có giá trị; nghiên cứu biểu hiện gen, sinh tổng hợp các enzyme và các chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y dược, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và xử lý môi trường; nghiên cứu đa dạng, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật phục vụ cho chẩn đoán, điều trị và các mục đích khác; đào tạo và hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan.

CÁC THÀNH VIÊN

 

PGS.TS.NCVCC. Võ Thị Bích Thủy
Trưởng Phòng
Email: thuytbvo@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác:

 • 1992-1997: Bác sỹ Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 1997-2002: Giảng viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ- Bộ Nông nghiệp & PTNT
 • 2002-2006: Chẩn đoán viên, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương – Cục Thú y
 • 1999-2001: Thạc sỹ, chuyên ngành Vi sinh vật, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
 • 2006-2010: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
 • 2010-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012, 2014, 2015, 2017: Thực tập sinh sau tiến sỹ, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc và Viện Khoa học và Công nghệ Okinawa, Nhật Bản
 • 9/ 2012-11/2015: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học Môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
 • 11/ 2015-12/2019: Nghiên cứu viên chính, Phó Trưởng phòng Hệ gen học Vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 1/2020- nay: Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng Hệ gen học Vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

GS.TS. NCVCC. Nghiêm Ngọc Minh
Email: nghiemminh@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác:

 • 1978-1980: Quân nhân, Quân khu I
 • 1981-1985: Cử nhân sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1985-1989: Phụ trách khoa học kỹ thuật quân lương, Quân khu I
 • 1989-1991:Nghiên cứu viên chuyên ngành Nuôi cấy mô, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 1991-1995: Nghiên cứu viên, Thực tập sinh, chuyên ngành Sinh học phân tử, Trung tâm Sinh học Szeged, Hungary.
 • 1996-2000: Nghiên cứu viên, chuyên ngành Di truyền tế bào, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2000-2001: Tiến sỹ, Phó Trưởng phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2001-2003: Thực tập sinh sau tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ ADN và Protein,  Viện Nghiên cứu thực phẩm Quốc gia Tsukuba, Nhật Bản
 • 2004-2007: Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2008-2014: Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 7/2014-11/2015: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 11/ 2015-8/2020: Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Hệ gen học vi sinh,  Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

 


ThS. Nguyễn Bảo Trâm
Nghiên cứu viên
Email:nguyenbaotram@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2014-2018: kỹ sư công nghệ sinh học. Trường đại học Mở Hà Nội
 • 2018-2021: ThS. Công nghệ sinh học. Trường đại học Mở Hà Nội
 • 2021-nay: Nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu hệ Gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

 


Các thành viên cũ

TS. Nguyễn Minh Đức
Nghiên cứu viên
Email: nmduc@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2011: Cử nhân, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Phương Đông, Hà Nội.
 • 2014: Thạc sỹ, Khoa Sinh học thực nghiệm, Đại học Thái Nguyên & Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội.
 • 2019: Tiến sĩ, Khoa Hóa – Sinh học, Đại học Myongji, Hàn Quốc.
 • 2012 – 2016: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.
 • 2015 – 9/2019: Nghiên cứu sinh tại Trung tâm Chế phẩm hỗ trợ dinh dưỡng và Dược phẩm (CNPM), Đại học Myongji, Hàn Quốc.
 • 10/2019 – 2022: Nghiên cứu viên, Phòng Hệ gen học vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen.

 

ThS. Nguyễn Đức Hiếu
Nghiên cứu viên
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2010-2014 Học đại học tại Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc Gia Hà Nội. Chuyên ngành Sinh học tế bào
 • 10-2015 Nghiên cứu viên. Phòng Hệ gen học vi sinh. Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 

 


NCS. Nguyễn Thị Hoài Thu
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2007-2011: Kỹ sư. Viện Đại học Mở Hà Nội. Chuyên ngành Công nghệ sinh học
 • 2012-nay: Học viên cao học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2011-8/2014: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 9/2014-nay:Nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 


Kỹ sư: Phạm Thùy Linh
Nghiên cứu viên
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2009-2013: Kỹ sư. Viện Đại học Mở Hà Nội, Chuyên ngành Công nghệ sinh học
 • 2013-8/2014:Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 9/2014-Nay: Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


ThS.  Đặng Thị Quỳnh
Nghiên cứu viên
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2013-2017: Cử nhân khoa Sinh học. Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • 2017 đến nay: Nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

 


KS. Nguyễn Văn Huy
Nghiên cứu viên

Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2013-2017: Kỹ sư khoa Công nghệ sinh học. Trường Đại học Phương Đông.
 • 2017-2018: Thực tập sinh tại Arava International Center for Agriculture Training – Israel.
 • 2018-nay: Nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu hệ Gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.