CÁC THÀNH VIÊN

 

Nguyễn Thị Thanh Ngân – Phó trưởng phòng
 

Ngô Thị Thảo – Kế toán trưởng
 

Hà Ngọc Anh- Hành chính- Văn thư
 

Vũ Thị Hồng Nhung – Kế toán viên
 

Nguyễn Như Quỳnh- Kế toán viên
Trần Ngọc Tuấn – Lái xe

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

 

Nguyễn Đăng Tôn – Trưởng phòng
Lê Thị Nguyên Bình – Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế
 

Phan Thị Lan Anh – Phụ trách kế toán
 

Đồng Thị Thu Trang – Kế toán viên
 

Hoàng Trung Thành – Lái xe