1.Các văn bản hướng dẫn

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về HD định mức xây dựng phân bổ dự toán đối với nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN

Thông tư 211/2015/TTLTBKHCN-BNV- BTC về HD thực hiện xét tuyển dụng đặt cách viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Quyết định quy định về tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm, hóa chất, tư vấn dịch vụ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Công văn phê duyệt KHĐT các gói thầu dưới 500 triệu

2. Biểu mẫu hành chính

Mẫu tờ trình VAST

Mẫu tờ trình – M09

Mẫu quyết định

Mẫu quyết định – M02

Mẫu_công_văn

Mẫu công văn – M01

M03 – kế hoạch

M04-giấy-đi-đường

M05 – giấy mời

M07 – giấy giới thiệu

M08 – phiếu đăng kí sử dụng xe

M11 – Đơn nghỉ thai sản

3. Đề tài – Nhiệm vụ khoa học

QĐ 1820.2017.Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (doc)

QĐ 1791.2017. Quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (zip)

4. Hợp tác quốc tế

HTQT03 – Đơn xin gia hạn ở nước ngoài

HTQT04 – Đơn đi nước ngoài cấp VAST

HTQT05 – Đơn đề nghị đi nước ngoài IGR

HTQT06 – Báo cáo kết quả công tác