Lịch sử thành lập

Các Quyết định có liên quan

 • Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Ngày 10/8/2012, PGS.TS. NCVCC. Nông Văn Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen. Từ tháng 9/2012, Viện Nghiên cứu hệ gen chính thức đi vào hoạt động.
 • Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam GS. TS. Châu Văn Minh đã ký Quyết định chuyển đổi tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Ngày 14/1/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đã ký quyết định số 56/QĐ bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó quy định rõ Viện Nghiên cứu hệ gen là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

​Sơ lược các giai đoạn hình thành

 • Tháng 12/ 2009, được sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, PGS.TS. Nông Văn Hải, Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trong điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cho kế hoạch năm 2010, về“Xây dựng dự án khả thi lập bản đồ (đọc trình tự, giả mã) bộ gen người Việt Nam”. Trong đó, ý tưởng ban đầu đã được hình thành về một “Phòng thí nghiệm nghiên cứu genome hiện đại”, tiến tới phát triển lên thành “Trung tâm/ Viện nghiên cứu Genome/ Genomics Quốc gia”.
 • Tháng 8/ 2010, PGS.TS. Nông Văn Hải chính thức được Bộ Khoa học và Công nghệ giao chủ trì nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở khoa học cho dự án khả thi giải trình tự và phân tích hệ gen người Việt Nam (thời gian thực hiện: 8/2010 -8/2011).
 • Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2010, nhận lời mời của PGS.TS. Nông Văn Hải, GS. TS. Richard Durbin, Giám đốc Dự án 1000 Hệ gen người quốc tế đồng thời là Giám đốc Dự án 10.000 Hệ gen người Anh, Viện Wellcome Trust Sanger, Vương Quốc Anh đã sang thăm Việt Nam và tham dự Hội thảo “Giải mã bộ gen người: Thời sự và Tầm nhìn”. GS. Durbin đã thuyết trình về các chương trình giải mã hệ gen người quốc tế và tư vấn nhiều vấn đề quan trọng cho dự án giải mã hệ gen người Việt Nam. Sau khi bản phác thảo dự án được hình thành, nhóm nghiên cứu đã nhận được thư ủng hộ hoàn toàn cho dự án giải mã hệ gen người Việt Nam của nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới như: GS. Harold Varmus (giải thưởng Nobel Y học, Giám đốc Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia Hoa Kỳ), GS. Yusuke Nakamura và TS. Hidewaki Nakagawa (Trung tâm Hệ gen Y học, RIKEN, Nhật Bản), GS. Detlef Weigel (Viện Max Planck về Sinh học phát triển Tuebingen, CHLB Đức), GS. Mark Stoneking (Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa, Leipzig, CHLB Đức), GS. Aravinda Chakravarti (Giám đốc Trung tâm Hệ gen học các bệnh phức tạp, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ)…
 • Tháng 12/2011, GS. TS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tham dự hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ nói trên và phát biểu các ý kiến chỉ đạo quan trọng.
 • Tháng 6/2012, Thứ trưởng Lê Đình Tiến và Lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Khoa học và Công nghệ đã thăm và làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. PGS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải đã trình bày báo cáo về Dự án. Đầu tháng 8 năm 2012, Phó Chủ tịch Viện KH&CNVH Nguyễn Đình Công chủ trì thông qua “Đề án thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen”, gồm 6 đơn vị trực thuộc, với đội ngũ cán bộ ban đầu gồm 24 người (thuộc các nhóm nghiên của PGS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải và TS. Nguyễn Huy Hoàng từ Viện Công nghệ sinh học chuyển sang).
 • Ngày 6/8/2012, Chủ tịch Viện Châu Văn Minh đã ký Quyết định số 1040/QĐ-KHCNVN về việc thành lập Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Ngày 10/8/2012, PGS.TS.NCVCC. Nông Văn Hải được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Từ tháng 9/2012, Viện Nghiên cứu hệ gen chính thức đi vào hoạt động.
 • Tháng 12/2012, Chủ tịch Châu Văn Minh đã ký Quyết định bổ nhiệm TS. NCVC. Lê Thị Thu Hiền và TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Ngày 19/2/2013, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký Quyết định chuyển đổi tổ chức Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành Viện Nghiên cứu hệ gen trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Ngày 20/06/2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ra quyết định số 859/QĐ-VHL điều động và bổ nhiệm PGS.TS. NCVC. Nghiêm Ngọc Minh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Ngày 14/01/2016, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam đã ký quyết định số 56/QĐ bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu hệ gen.
 • Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó quy định rõ Viện Nghiên cứu hệ gen là tổ chức khoa học công nghệ công lập, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.