Phòng Hệ gen học vi sinh

Phòng Hệ gen học vi sinh có chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng về hệ gen học vi sinh vật, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan. Nghiên cứu giải mã gen và hệ gen của các vi sinh vật có giá trị; nghiên cứu biểu hiện gen, sinh tổng hợp các enzyme và các chất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y dược, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và xử lý môi trường; nghiên cứu đa dạng, lưu giữ nguồn gen vi sinh vật phục vụ cho chẩn đoán, điều trị và các mục đích khác; đào tạo và hợp tác quốc tế về hệ gen học vi sinh vật và các lĩnh vực khác có liên quan.

CÁC THÀNH VIÊN

PGS.TS.NCVCC. Võ Thị Bích Thủy
Trưởng Phòng
Email: thuytbvo@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 1992-1997: Bác sỹ Thú y, Khoa Thú y, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 1997-2002: Giáo viên, Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ- Bộ Nông nghiệp & PTNT
 • 2002-2006: Chẩn đoán viên, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương – Cục Thú y
 • 1999-2001: Thạc sỹ, chuyên ngành Vi sinh vật, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
 • 2006-2010: Tiến sỹ, chuyên ngành Hóa sinh và Sinh học phân tử, Trường Thú y, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
 • 2010-8/2012: Nghiên cứu viên, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 2012: Thực tập sinh sau tiến sỹ, Trường Thú y, Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc
 • 9/ 2012-11/2015: Nghiên cứu viên, Phó Trưởng phòng Hệ gen học môi trường, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
 • 11/ 2015-2020: Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng Hệ gen học vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 1/2020- nay: Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng Hệ gen học Vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
GS.TS. NCVCC. Nghiêm Ngọc Minh
Phó Viện trưởng
Email: nghiemminh@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 1978-1980: Quân nhân, Quân khu I
 • 1981-1985: Cử nhân sinh học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • 1985-1989: Phụ trách khoa học kỹ thuật quân lương, Quân khu I
 • 1989-1991:Nghiên cứu viên chuyên ngành Nuôi cấy mô, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 1991-1995: Nghiên cứu viên, Thực tập sinh, chuyên ngành Sinh học phân tử, Trung tâm Sinh học Szeged, Hungary.
 • 1996-2000: Nghiên cứu viên, chuyên ngành Di truyền tế bào, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2000-2001: Tiến sỹ, Phó Trưởng phòng Công nghệ ADN ứng dụng, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2001-2003: Thực tập sinh sau tiến sỹ, chuyên ngành Công nghệ ADN và Protein, Viện Nghiên cứu thực phẩm Quốc gia Tsukuba, Nhật Bản
 • 2004-2007: Phó Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 2008-2014: Trưởng phòng Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
 • 7/2014-11/2015: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâmKhoa học và Công nghệ Việt Nam
 • 11/ 2015-2020: Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng Hệ gen học vi sinh, Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
ThS. Nguyễn Bảo Trâm
Nghiên cứu viên

Email: nguyenbaotram@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác:

 • 2018: Kỹ sư công nghệ sinh học. Trường đại học Mở Hà Nội
 • 2021: ThS. Công nghệ sinh học. Trường đại học Mở Hà Nội
 • 2021-nay: Nghiên cứu viên. Viện Nghiên cứu hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam.

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

TS. Nguyễn Minh Đức
KS. Nguyễn Văn Huy
ThS. Đặng Thị Quỳnh
ThS. Nguyễn Đức Hiếu
NCS. Nguyễn Thị Hoài Thu
KS. Phạm Thùy Linh