Phòng Quản lý tổng hợp

CÁC THÀNH VIÊN


PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo
Trưởng phòng

Email: nguyenthientao@igr.ac.vn
Quá trình đào tạo và công tác

 • 2005: Cử nhân, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • 2014: Tiến sĩ, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • 2016: Sau tiến sĩ, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản
 • 2018-2022: Thành viên trẻ Viện hàn lâm Khoa học thế giới (TWAS)
 • 2007-2021: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCNVN
 • 2021-nay: Viện nghiên cứu Hệ gen, Viện Hàn lâm KHCNVN
 


TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân
Phó trưởng phòng

Email: nguyenthithanhngan@igr.ac.vn

Quá trình đào tạo và công tác

 • 2004: Tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2007: Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Hoá sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • 2014: Tốt nghiệp Tiến sỹ Hoá Dược, Trường Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
 • 2014-2016: Thực tập sau tiến sỹ, Trường Đại học Wonkwang, Hàn Quốc
 • 04/2016 – Nay: Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Vũ Thị Hồng Nhung – Phụ trách kế toán
Hà Ngọc Anh – Hành chính – Văn thư

 

Ngô Thị Thảo – Kế toán
 

 

Nguyễn Như Quỳnh – Kế toán viên

 

Lưu Việt Hà – Chuyên viên

Trần Ngọc Tuấn – Lái xe

 

CÁC THÀNH VIÊN CŨ

Nguyễn Đăng Tôn – Trưởng phòng
Lê Thị Nguyên Bình – Phó Trưởng phòng
Phụ trách đào tạo và hợp tác quốc tế
Phan Thị Lan Anh – Phụ trách kế toán
Đồng Thị Thu Trang – Kế toán viên
Hoàng Trung Thành – Lái xe