Dự án Tăng cường trang thiết bị

Thiết bị

Tủ an toàn sinh học cấp II:

 • Model: AC2-4E1
 • Hãng sản xuất: ESCO-Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng vi sinh vật

 

 

 

Tủ an toàn sinh học:

 • Model: AHC-4D1
 • Hãng sản xuất: Esco – Singapore
 • Mục đích: Dùng để nuôi cấy vô trùng tế bào động vật và thực vật

 

 

Máy PCR

 • Model: Veriti
 • Hãng sản xuất: Applied Biosystems-Life Technologies (Mỹ)
 • Mục đích: Nhân các đoạn gen quan tâm

 

 

 

Máy ly tâm đa dụng:

 • Model: 5430R
 • Hãng sản xuất: Eppendorf – Đức
 • Mục đích: Ly tâm thu tế bào, DNA và RNA

 

 

Cân phân tích 10-4g:

 • Model: PA214
 • Hãng sản xuất: Ohaus-USA
 • Mục đích: Cân định lượng mẫu

 

 

Bể ổn nhiệt:

 • Model: SB-350
 • Hãng sản xuất: Eyela – Nhật Bản
 • Mục đích: Ủ các mẫu trong môi trường nước với điều kiện nhiệt độ ổn định

 

 

 

Máy khuấy từ gia nhiệt:

 • Model: RH basic
 • Hãng sản xuất: IKA – Đức
 • Mục đích sử dụng: Hòa tan các chất trong dung dịch

 

 

Máy định lượng DNA/RNA:

 • Model: Qubit®2.0
 • Hãng sản xuất: Invitrogen – Life Technology – Mỹ
 • Mục đích: Định lượng DNA và RNA sau khi tách chiết từ các mẫu