Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ

  Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đỗ Thị Trang.
Đề tài:   “Nghiên cứu vai trò của nhóm gen mã hóa deubiquitinase và một số tín hiệu phân tử trên bệnh nhân tăng hồng cầu vô căn”
Chuyên ngành:   Công nghệ sinh học.             Mã số: 9 42 02 01.
Thời gian:       9h00,Thứ Ba ngày 07 tháng 03 năm 2023
Địa điểm:         Phòng họp tầng 17 (Phòng 1705),
Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ – A28
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Trân trọng cảm ơn./.