Thông báo bảo vệ luận án cấp cơ sở

Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Ma Thị Huyền Thương.
Đề tài:   “Nghiên cứu biến thể di truyền liên quan đến các bệnh Ly thượng bì bóng nước, Bạch tạng và Thiểu sản vành tai bằng giải trình tự hệ gen mã hóa”
Chuyên ngành:   Công nghệ sinh học.             Mã số: 9 42 02 01.
Thời gian:       9h00,Thứ Sáu ngày 10 tháng 03 năm 2023
Địa điểm:         Phòng họp tầng 3 (Phòng 302),
Nhà A17 – Viện Nghiên cứu hệ gen
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện Nghiên cứu hệ gen và Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân quan tâm đến dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.
Trân trọng cảm ơn./.