Đào tạo

Viện Nghiên cứu hệ gen kết hợp với Học Viện Khoa học và Công nghệ: Đào tạo Sau đại học bậc Tiến sỹ theo 07 mã số chuyên ngành gồm:

Sinh lý người và động vật Mã số: 62420104
Vi sinh vật học Mã số: 62420107
Sinh lý học thực vật Mã số: 62420112
Lý sinh học Mã số: 62420115
Hóa sinh học Mã số: 62420116
Di truyền học Mã số: 62420121
Công nghệ sinh học Mã số: 62420201

Thời gian tuyển sinh: 2 đợt, tháng 3 và tháng 8 hàng năm

Hình thức dự thi: Xét tuyển hồ sơ và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh

Địa chỉ liên hệ Phòng đào tạo Học viện KHCN, tầng 16 nhà A28
Hoặc: Phòng đào tạo Viện Nghiên cứu hệ gen – Phòng 608, nhà A28 Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam.
Email nguyenthithanhngan@igr.ac.vn

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu hệ gen đã và đang tiếp tục hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, học viên cao học và thực tập sinh của Học viện Khoa học và Công Nghệ, Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Thái Nguyên, Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật… Viện Nghiên cứu hệ gen còn tổ chức các seminar chuyên đề, tham gia đào tạo và huấn luyện về các kỹ thuật phòng thí nghiệm cho các cán bộ thuộc các trường, viện khác.