Dự án đầu tư hệ thống thiết bị

01/04/2015 | 17:00

Dự án đầu tư Hệ thiết bị để giải mã hệ gen người

Trong nửa cuối của năm 2014, Viện Nghiên cứu hệ gen tiếp tục tiếp nhận một số trang thiết bị mới trong khuôn khổ dự án  “Đầu tư hệ thiết bị để giải mã hệ gen người” theo  Quyết định số 1042/QĐ-VHL của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký ngày 12/6/2013.

Thiết bị


Hệ thống giải trình tự Genome thế hệ mới:
 • Model: Nextseq500
 • Hãng sản xuất:Illumina-Singapore
                                                                                                                                                     

 

 


 

Máy giải trình tự động:
 • Model: ABI 3500
 • Hãng sản xuất: Life Technologies-Nhật


                                            

 


 

Máy phân tích sinh học:
 • Model: 2100 Bioanalyzer
 • Hãng sản xuất: Agilent Technologies-Đức            


 

 


 

Bể ổn nhiệt:
 • Model: WNB22+L1
 • Hãng sản xuất: Memmert-Đức 

 


 

Máy ly tâm lạnh ống Eppendorf:
 • Model: 5424R
 • Hãng sản xuất: Eppendorf - Đức 

 


 

Máy chụp ảnh gel (GelDoc):
 • Model: DigiDoc It
 • Hãng sản xuất: UVP-Mỹ


 

 


 

Buồng khí hậu nhân tạo:
 • Model: PL3
 • Hãng sản xuất: LEEC-Anh

 

 


 

Máy quang phổ UV/Vis:
 • Model: BioSpectrometer Basic
 • Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức
 

 


 

Máy PCR:
 • Model:Mastercyler pro S
 • Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức 

 


 

Tủ ấm:
 • Model: P3C
 • Hãng sản xuất: LEEC-Anh

 

 


 

Máy soi gel:
 • Model: M-26V
 • Hãng sản xuất: UVP-Mỹ 

 


 

Máy làm khô mẫu nhanh:
 • Model: Concentrator Plus
 • Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức
 

 


 

Lò lai phân t:
 • Model: HB-1000
 • Hãng sản xuất: UVP-Mỹ
 

 


 

Máy phá vỡ tế bào bằng siêu âm:
 • Model: Q55
 • Hãng sản xuất: Qsonica-Mỹ


 

 


 

Máy ly tâm lạnh đa năng:
 • Model: 5810R
 • Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức

 

 


 

Máy ủ nhiệt:
 • Model: Thermomixer C
 • Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức
 

 


 

Máy lắc vortex:
 • Model: MX-S
 • Hãng sản xuất: Dragon/Scilogex/Trung Quốc

 

 


 

Máy lắc (shaking Incubator):
 • Model: NB-205QF
 • Hãng sản xuất: N-Biotek- Hàn Quốc


 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 1 năm 2018

09/01/2018 11:23

Hình ảnh
Liên kết