admin

Tuổi trẻ Viện Nghiên cứu hệ Gen: bảo vệ đa dạng sinh học và chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi

Ngày 11-14/4, Chi đoàn Viện Nghiên cứu hệ Gen, Công đoàn Viện Nghiên cứu hệ Gen phối hợp với nhóm nghiên cứu của TS. Ninh Thị Hòa tham gia hoạt động tuyên truyền bảo tồn đa dạng các loài ếch cây và giao lưu với các em học sinh tại Trường THCS Tùng Vài, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Xem tiếp

Công bố khoa học năm 2023

Năm 2023, Viện nghiên cứu hệ gen có 6 giải pháp hữu ích và 35 công trình khoa học được trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 26 công trình trên các tạp chí khoa học uy tín (SCIE IF≥1 hoặc Scopus CiteScore ≥2 hoặc SCImago Q2 trở lên), 3 công trình trên các tạp chí quốc tế có mã ISSN, 6 công trình trên các tạp chí trong nước thuộc danh mục VAST-II.

Xem tiếp

Tháng thanh niên 2023: Tuổi trẻ Viện Nghiên cứu hệ gen xung kích bảo vệ đa dạng sinh học và chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi

Ngày 11/3/2023 vừa qua chi đoàn Viện Nghiên cứu hệ gen và chi đoàn Trường THCS Lê Quý Đôn (Thành phố Hải Dương) đã phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền “Bảo vệ đa dạng sinh học” tại xã Hoàng Hoa Thám, tp Chí Linh, Hải Dương.

Xem tiếp

Công bố khoa học năm 2022

Năm 2022, Viện Nghiên cứu hệ gen đã công bố được 53 công trình trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó, có 25 công trình thuộc danh mục các tạp chí uy tín (SCIE IF≥1 hoặc Scopus CiteScore ≥2 hoặc SCImago Q2 trở lên), 20 công trình trên các tạp chí thuộc danh mục VAST-2, 8 công trình trên các tạp chí quốc tế khác.

Xem tiếp